Bán bất động sản, chung cư giá rẻ tại Hà Nội

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÍ QUẢN LÝ HÀNG THÁNG TẠI GREEN STAR

1.  Dịch Vụ Quản Lý bao gồm:
-         Dịch vụ quản lý chung cho Tòa Nhà, bao gồm cả việc xử lý các vi phạm Nội Quy;
-         Dịch vụ vận hành Tòa Nhà (trừ hoạt động Bảo Trì phẩn diện tích thuộc sở hữu chung);
-         Các dịch vụ an ninh (24 giờ) cho Tòa Nhà, cho Phần diện tích thuộc sở hữu chung và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc không tuân theo quy định và đe dọa đến an ninh;
-         Don dẹp và làm sạch Phần diện tích thuộc sở hữu chung, thu gom và xử lý rác thải và đảm bảo cảnh quan của Tòa Nhà, Căn Hộ và của Phần diện tích thuộc sở hữu chung;
-         Duy trì, kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy;

-         Đọc chỉ số tiêu thụ điện, nước; thu tiền và trả tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác thay mặt cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ. 
2. Phí Quản Lý Hàng Tháng
Phí Quản lý Hàng tháng: 5.000VNĐ/m2/tháng ( chưa bao gồm thuế GTGT) (Năm nghìn đồng cho mỗi một mét vuông Căn Hộ ) cho năm hoạt động đầu tiên bao gồm:
-         Chi phí điện, nước tại Phần diện tích thuộc sở hữu chung;
-         Chi phí cho các dịch vụ như đã đề cập ở Mục 1 kể trên;
-         Các chi phí thanh toán lương và phí quản lý hành chính của Ban Quản Trị;
-         Phí an ninh như đã đề cập ở trên;
-         Bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiêm công cộng cho Phần diện tích thuộc sở hữu chung  ( không tính bảo hiểm dành cho người hoặc tài sản trong phạm vi Khu Vực Sở Hữu Riêng của Căn Hộ);
-         Phí dịch vụ cho việc dọn dẹp, làm sạch, thu gom và xử lý rác cũng như đảm bảo cảnh quan như đã đề cập ở trên;
-         Chi phí dịch vụ phòng cháy chữa cháy như đã quy định ở trên;
-         Chi phí cho dịch vụ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện, nước, thu và thanh toán tiền điện, nước, và các sinh hoạt phí khác như đã đề cập ở trên;
-         Phí kiểm toán và phí quản lý hành chính;
-         Phí nhà thầu đối với Phần diện tích thuộc sở hữu chung;
-         Chi phí kiểm soát côn trùng và các động vật gây thiệt hại ( buột, bọ, dán, mối…)
-         Chi phí bảo dưỡng hệ thống dịch vụ kỹ thuật của Tòa Nhà như thang máy, điều hòa không khí…
-         Chi phí tư vấn thiết kế, kỹ thuật, quản lý hành chính.
-         Chi phí chăm sóc cảnh quan, sân vườn chung của Tòa Nhà;
3. Phí Quản Lý Hàng Tháng có thể tăng sau khi được Ban Quản Trị thông qua, với điều kiện Hội Nghị Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã ủy quyền hoặc giao việc xem xét. Công Ty Quản Lý có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản trước một tháng cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ. Thông báo này phải giải thích lý do tăng tiền phí. Chủ Sở Hữu Căn Hộ/Người Cư Ngụ Khác có nghĩa vụ chấp hành nội dung thông báo trên cơ sở chung cuộc và ràng buộc. Nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ không thanh toán cho Ban Quản Trị một cách đầy đủ và đúng hạn thì Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải thanh toán thêm cho Ban Quản Trị lãi quá hạn như quy định tại Nội Quy này. 

Trích: Hợp đồng mua bán chung cư Green Stars - Ngôi sao an bình

Thông tin nhanh, chính xác, uy tín nhất Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bán chung cư, nhà đất, tư vấn bất động sản tại Hà Nội